Fundatia LEADERS

Contract I Lead my Future


Date de completat ale participantului:

Subsemnatul(a)    , domiciliat(ă) în  , având datele de identificare, carte de identitate, serie , număr , declar pe propria răspundere că am citit și înțeles regulamentul de participare și sunt de acord cu toate drepturile și obligațiile mele în calitate de participant al programului I lead my future, organizat de Fundația LEADERS.

 

 1. Condiții generale

Programul I Lead my Future este realizat de Fundația LEADERS în perioada 19 aprilie - 23 mai 2021

Participarea la programul I lead my future se face strict pe bază de selecție în urma completării formularului de înscriere.

Prezența oricărei persoane care nu a trecut prin acest proces nu este permisă.

 1. Bursa de participare, însemnând taxa de participare, în valoare de 200 euro: este susținută în mod integral de Fundația LEADERS prin sponsorul programului, KPMG, și este obținută de participant în urma procesului de selecție.
 2. Bursa include toate materialele de curs și accesul în cadrul tuturor activităților din cadrul sesiunilor de training de educație non-formală pe durata menționată la punctul 1.

 

 1. Organizatorii se obligă să asigure și supravegheze buna desfășurare a programului, asigurând următoarele aspecte:
 • Oferirea unui cadru educațional prin asigurarea tuturor materialelor necesare procesului de învățare, intervalele de formare pot suferi modificări fără intervenția și acordul prealabil al Participantului;
 • Asigurarea unui personal permanent de minimum 1 (trainer sau organizator) care vor supraveghea colectivul de participanți în timpul activităților educaționale;
 • Aducerea la cunoștință participanților regulamentul programului I lead my future.

 

 1. În cadrul programului I lead my future sunt strict interzise:
 • Părăsirea spatiului de lucru online fără acordul organizatorilor;
 • Absența nemotivată de la sesiunile de training;
 • Nerespectarea agendelor zilnice comunicate de organizatori;
 • Oferirea linkului de acces persoanelor străine din afara programului.

 

 1. Pe parcursul programului I lead my future fiecare participant este de acord să:
 • Respecte regulile de siguranță și a normelor comportamentale;
 • Folosească un vocabular adecvat;
 • Manifeste comportament civic, considerație și respect față de colegi, angajații și formatorii Fundației LEADERS;
 • Utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației acestora și numai în cadrul Evenimentului, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
 • Respecte toate persoanele cu care o să interacționeze pe parcursul programului I lead my future;
 • Nu înregistreze activitățile cuprinse în cadrul Evenimentului prin orice mijloace tehnice audio-video;
 • Păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul evenimentului;
 • Să despăgubească Fundația LEADERS pentru eventualele daune produse;
 • Este responsabil pentru propria securitate și siguranță. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării evenimentului.
 • Accepte înregistrarea (poze, film, online, offline) activităților cuprinse în cadrul Evenimentului de către Fundația LEADERS sau de către colaboratorii săi, în scop didactic, marketing, PR;
 • Participe în activitățile propuse de programul I lead my future;
 • Fie responsabil pentru bunurile proprii și să se îngrijească de siguranța acestora.

 

 1. Programul I lead my future reprezintă o ocazie unică de dezvoltare personală și explorare pentru cei 70 bursieri selectați

 

Programul constă în 8 sesiuni de training în următoarele perioade:

 • 19, 21, 24, 26 aprilie, 10, 12, 17 si 23  mai 2021

 

Prin semnarea regulamentului de Participant, reprezintă obligația acestuia de a participa la toate cele 8 zile de training, absențele fiind acceptate doar în cazuri foarte speciale, comunicate în prealabil organizatorului. Mențiune: Certificarea în Leadership oferită de Fundația LEADERS este primită de Participant la finalul programului, numai în cazul prezenței integrale la cele 8 zile de training.

Prin semnarea regulamentului, Participantul este de acord ca Fundația LEADERS să prelucreze, prin orice operațiuni sau set de operațiuni prevăzute de lege, și să transmită și/sau să transfere colaboratorilor, în vederea desfășurării activităților didactice, cercetare, marketing datele Participantului cu caracter personal. Participantul a luat la cunoștință prevederile Legii nr.677/2001 cu referire la drepturile principale ale persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de acces la date, de intervenție și de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa Autorității Națională de  Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, drepturi care pot fi exercitate în limitele legale, trimițând o adresă scrisă, datată și semnată către Fundația LEADERS în care să se precizeze numele complet și domiciliul pentru identificare;

Orice abatere poate conduce la excluderea participantului din programul I lead my future în orice moment al desfășurării acestuia și restituirea valorii bursei primite.

 

Participant

                               Organizator,

 

Fundația LEADERS
Alexandru Gorun
Presedinte

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Fundatia Leaders
Signed On: April 21, 2021


Signature Certificate
Document name: Contract I Lead my Future
lock iconUnique Document ID: 3f874e595e0fa272ff4e57fe0b9640663d112688
Timestamp Audit
April 18, 2021 5:57 pm EESTContract I Lead my Future Uploaded by Fundatia Leaders - [email protected] IP 78.96.196.13