Fundatia LEADERS

Contract participare She Leads Tomorrow


Date de completat ale participantului:

Subsemnatul(a) , domiciliat(ă) în  , având datele de identificare, carte de identitate, serie , număr , declar pe propria răspundere că am citit și înțeles regulamentul de participare și sunt de acord cu toate drepturile și obligațiile mele în calitate de participant al programului She Leads Tomorrow, organizat de Fundația LEADERS.

A. Condiții generale

Programul She Leads Tomorrow 2023 este realizat de Fundația LEADERS & Renault Group și constă în 8 sesiuni de training:

 • 1 APRILIE (10:00 - 17:00), sâmbătă - Workshop valori personale
 • 2 APRILIE (10:00 - 17:00), duminică - Workshop stiluri de comunicare
 • 8-9 APRILIE (10:00 - 17:00), sâmbătă - Workshop de lucru în echipă și proiecte în comunitate
 • 9 APRILIE - 20 MAI - Implementare proiecte în comunitate
 • 22 APRILIE (10:00-15:00), sâmbătă - Workshop Branding personal
 • 26 APRILIE (18:00 - 21:00), miercuri - Biblioteca Vie
 • 10 MAI (17:00 - 20:00), miercuri - Workshop Renault
 • 20 MAI (10:00 - 15:00), sâmbătă - Workshop concluzii program
 • 25 MAI (16:00 - 20:00), joi - Absolvirea & Inspirație

Participarea la programul She Leads Tomorrow se face strict pe bază de selecție în urma completării formularului de înscriere.

Prezența oricărei persoane care nu a trecut prin acest proces nu este permisă.

 1. Bursa de participare, însemnând taxa de participare, în valoare de 200 euro: este susținută în mod integral de Fundația LEADERS prin sponsorii programului și este obținută de participant în urma procesului de selecție.
 2. Bursa include toate materialele de curs și accesul în cadrul tuturor activităților din cadrul sesiunilor de training de educație non-formală pe durata menționată la punctul 1.

 3. Organizatorii se obligă să asigure și supravegheze buna desfășurare a programului, asigurând următoarele aspecte:
 • Oferirea unui cadru educațional prin asigurarea tuturor materialelor necesare procesului de învățare, intervalele de formare pot suferi modificări fără intervenția și acordul prealabil al Participantului;
 • Asigurarea unui personal permanent de minimum 1 (trainer sau organizator) care vor supraveghea colectivul de participanți în timpul activităților educaționale;

Aducerea la cunoștință participanților regulamentul programului She Leads Tomorrow. 

      4. În cadrul programului She Leads Tomorrow sunt strict interzise:

 • Părăsirea spațiului de lucru online sau fizic fără acordul organizatorilor;
 • Absența nemotivată de la sesiunile de training;
 • Nerespectarea agendelor zilnice comunicate de organizatori;
 • Oferirea linkului de acces persoanelor străine din afara programului.

     5. Pe parcursul programului She Leads Tomorrow fiecare participant este de acord să:

 • Respecte regulile de siguranță și a normelor comportamentale;
 • Folosească un vocabular adecvat;
 • Manifeste comportament civic, considerație și respect față de colegi, angajații și formatorii Fundației LEADERS;
 • Utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației acestora și numai în cadrul Evenimentului, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
 • Respecte toate persoanele cu care o să interacționeze pe parcursul programului She Leads Tomorrow;
 • Nu înregistreze activitățile cuprinse în cadrul Evenimentului prin orice mijloace tehnice audio-video;
 • Păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul evenimentului;
 • Să despăgubească Fundația LEADERS pentru eventualele daune produse;
 • Este responsabil pentru propria securitate și siguranță. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării evenimentului.
 • Accepte înregistrarea (poze, film, online, offline) activităților cuprinse în cadrul Evenimentului de către Fundația LEADERS sau de către colaboratorii săi, în scop didactic, marketing, PR;
 • Participe în activitățile propuse de programul She Leads Tomorrow;
 • Fie responsabil pentru bunurile proprii și să se îngrijească de siguranța acestora.

 

     6. Programul She Leads Tomorrow reprezintă o ocazie unică de dezvoltare personală și explorare pentru cei 60 de bursieri selectați

 

B. Consimțământ privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Prezentul formular de consimțământ reprezintă o secțiune diferită de Nota de Informare cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către Fundația LEADERS și se completează cu Nota de Informare în privința tuturor aspectelor privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către Fundația LEADERS.

Prezentul formular de consimțământ se referă strict la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal menționate mai jos pentru scopurile indicate, fără a afecta în vreun fel prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în baza altor temeiuri menționate în Nota de Informare.

Sunt de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, sex, număr de telefon, data nașterii, seria si nr. CI, imagine, voce și orice alte informații menționate de participant pentru următoarele scopuri:

 • Contactarea participanților în legătură cu participarea la evenimente;
 • Promovarea ulterioară a evenimentului online prin publicarea ulterioară a fotografiilor participanților pe rețelele de socializare / alte medii (inclusiv site);
 • Promovarea ulterioară a evenimentului online prin tag-uirea participanților în fotografiile publicate pe rețelele de socializare;
 • Fotografierea participanților la evenimente;
 • Transmiterea fotografiilor către participanți;
 • Transmiterea de informații de partenerii Fundației Leaders către participanți;
 • Efectuarea înregistrării ca participant la evenimentul online;
 • Înregistrarea video a evenimentului online și fizic;
 • Promovarea evenimentului online prin tag-uirea participanților în înregistrările video publicate / transmise pe rețelele de socializare;
 • Promovarea evenimentului online prin publicarea / transmiterea live a înregistrării video pe rețelele de socializare / alte medii;
 • Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării evenimentelor următoare;
 • Solicitarea și analizarea opiniilor participanților în scopul îmbunătățirii evenimentelor.

După cum este menționat și în Nota de Informare, aveți dreptul de a retrage oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se poate realiza prin contactarea noastră la adresa de e-mail: [email protected].

C. Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Fundația LEADERS, având sediul în Str. Mihai Eminescu, nr. 90, et. 3, ap. 8, București, sector 2, cod de identificare fiscală 13136455 ("Fundația LEADERS", "noi") prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Notă de Informare”) este să detalieze modul în care Fundația LEADERS prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în contextul organizării și participării la evenimentul online.

 1. Datele cu caracter personal prelucrate, scopurile de prelucrare și temeiurile de prelucrare

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, sex, număr de telefon, data nașterii, seria si nr. CI, imagine, voce, datele din declarația de Consimțământ și orice alte informații menționate de participant.

Scopul prelucrării:

 • Contactarea participanților în legătură cu participarea la evenimentul online;
 • Promovarea ulterioară a evenimentului online prin publicarea ulterioară a fotografiilor participanților pe rețelele de socializare / alte medii (inclusiv site);
 • Promovarea ulterioară a evenimentului online prin tag-uirea participanților în fotografiile publicate pe rețelele de socializare;
 • Fotografierea participanților la evenimentul online;
 • Transmiterea fotografiilor către participanți;
 • Transmiterea de informații de partenerii Fundației Leaders către participanți;
 • Efectuarea înregistrării ca participant la evenimentul online;
 • Înregistrarea video a evenimentului online;
 • Promovarea evenimentului online prin tag-uirea participanților în înregistrările video publicate / transmise pe rețelele de socializare;
 • Promovarea evenimentului online prin publicarea / transmiterea live a înregistrării video pe rețelele de socializare / alte medii;
 • Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării evenimentelor următoare;
 • Solicitarea și analizarea opiniilor participanților în scopul îmbunătățirii evenimentelor.

Temeiul legal: Vom prelucra aceste date în baza consimțământului dumneavoastră acordat în condițiile art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD și pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract conform art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD.

 1. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Notă de Informare.

 1. Despre temeiurile legale

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Notă de Informare.

 1. Sursa Datelor cu Caracter Personal

Sursa Datelor cu Caracter Personal este participantul la eveniment.

 1. Prelucrarea automată a Datelor cu Caracter Personal

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD. 

 1. Durata de prelucrare

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare, datele fiind stocate conform perioadelor necesare realizării operațiunilor, în măsura în care nu vă retrageți consimțământul înainte de expirarea acestor perioade.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

 1. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Putem transfera Datele cu Caracter Personal colaboratorilor, în măsura în care acest lucru este necesar.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

 1. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea acestora, stocarea pe medii securizate.

 1. Drepturile privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării.

Dreptul la rectificare și dreptul la ștergere: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile.

Restricționarea prelucrării: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite cazuri, aveți dreptul la furnizarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și aveți dreptul de a solicita transmiterea acestora altui operator.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim sau pentru a vă trimite mesaje comerciale, aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. În caz de opoziție nejustificată, Fundația LEADERS este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Detalii contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: [email protected].

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].

 • Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Notă de Informare sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: [email protected].

 

D. Acord

Prin semnarea regulamentului de Participant, reprezintă obligația acestuia de a participa la toate cele 7 zile de training, absențele fiind acceptate doar în cazuri foarte speciale, comunicate în prealabil organizatorului. Mențiune: Certificarea în Leadership oferită de Fundația LEADERS este primită de Participant la finalul programului, numai în cazul prezenței integrale la cele 7 zile de training.

Prin semnarea regulamentului, Participantul este de acord ca Fundația LEADERS să prelucreze, prin orice operațiuni sau set de operațiuni prevăzute de lege, și să transmită și/sau să transfere colaboratorilor, în vederea desfășurării activităților didactice, cercetare, marketing datele Participantului cu caracter personal. Participantul a luat la cunoștință prevederile Legii nr.677/2001 cu referire la drepturile principale ale persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de acces la date, de intervenție și de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa Autorității Națională de  Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, drepturi care pot fi exercitate în limitele legale, trimițând o adresă scrisă, datată și semnată către Fundația LEADERS în care să se precizeze numele complet și domiciliul pentru identificare. Confirm că am citit și am înțeles Nota de Informare și că sunt de acord cu prelucrarea Datelor mele cu Caracter Personal indicate în prezentul document pentru scopurile menționate mai sus.

Informații despre Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal se găsesc în Nota de informare și declarația de Consimțământ privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Orice abatere poate conduce la excluderea participantului din programul She Leads Tomorrow în orice moment al desfășurării acestuia și restituirea valorii bursei primite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal în diverse suporturi de comunicare, de către SOCIETĂȚILE Renault Group România, în cadrul proiectului „SHE LEADS TOMOROW” 2023

SOCIETĂȚILE membre ale Renault Group România, cu următoarele date de identificare:

 1. AUTOMOBILE DACIA S.A., cu sediul în Mioveni, strada Uzinei, nr. 1, jud. Argeş, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J03/81/1991, CUI 160796;
 2. RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L., cu sediul social situat in Bucureşti, Sectorul 6, Strada Preciziei, Nr. 3G, Clădirea A, Parter, Camera AP 10, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5566/2001, CUI 13943110;
 3. RENAULT MECANIQUE ROUMANIE S.A., cu sediul social situat în Mioveni, Str. Uzinei, nr. 1, Clădirea nr. 12a, Etaj 1, jud. Argeş, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J03/866/2006, CUI 18699808;
 4. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L., cu sediul social situat în București, Sectorul 6, Strada Preciziei, Nr. 3G, Clădirea A, Parter, Camera AP 03, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/4670/2019, cod unic de înregistrare (CUI) 18765472,

operatori de date cu caracter personal („Operator/ul”), doresc să marcheze diverse momente semnificative din activitatea, istoria, evoluția lor, cum ar fi: vizite oficiale, promovarea meseriilor sau a proiectelor, employer branding, inclusiv prin intermediul unor materiale de comunicare (de ex. Revista Global-Jurnal de Bord România, materiale de semnalistică, intranet etc).

            În acest cadru, este organizat ṣi proiectul „She Leads Tomorow”, organizat în perioada 29 Martie – 25 Mai 2023, prin care Operatorul îsi propune sӑ dezvolte abilitățile de leadership ale unui grup de studente, masterande și absolvente recent, din toata tara.

 

În contextul desfăṣurării proiectului menṭionat, Operatorul, direct sau prin intermediul împuternicitului său, Fundaṭia Leaders (cu sediul în strada Mihai Eminescu, nr. 90, ap. 8, sector 2, București, Romania, tel: +40 371 148 953), va prelucra date cu caracter personal ale participantelor în proiectul menṭionat (persoane vizate).

 

Datele personale care vor fi prelucrate sunt: nume, prenume, adresă, adresă de e-mail,  număr de telefon, informaṭii despre studii,/instituția de învățământ de proveniență, data nașterii, serie ṣi nr. CI, imagine, voce ṣi testimonial.

Scopurile în care vor fi prelucrate datele personale menționate, sunt:

 • Recrutarea/contactarea ṣi participarea efectivӑ la eveniment, fizic sau online;
 • Efectuarea înregistrării ca participant la evenimentul online;
 • Promovarea ulterioară a evenimentului în mediul online prin publicarea ulterioară a fotografiilor participanților pe rețelele de socializare / alte medii (inclusiv site-ul propriu al Operatorului);
 • Promovarea ulterioară a evenimentului în mediul online, prin tag-uirea participanților în fotografiile publicate pe rețelele de socializare sau în înregistrările video transmise pe rețelele de socializare;
 • Fotografierea participanților la evenimentul online sau offline;
 • Transmiterea fotografiilor către participanți;
 • Transmiterea de informații de cӑtre partenerii Fundației Leaders către participanți;
 • Efectuarea înregistrării ca participant la evenimentul online sau offline;
 • Înregistrarea video a evenimentului online sau offline;
 • Promovarea evenimentului online prin tag-uirea participanților în înregistrările video publicate / transmise pe rețelele de socializare;
 • Promovarea evenimentului prin publicarea / transmiterea live a înregistrării video pe rețelele de socializare / alte medii;
 • Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării evenimentelor următoare;
 • Solicitarea și analizarea opiniilor participanților în scopul îmbunătățirii evenimentelor.

 

Aceste date pot fi publicate de către Operator, cu titlu gratuit, pe suporturile de comunicare internă și externă, cum ar fi: rețeaua de mesagerie internă, site intranet, site-uri oficiale ale Operatorului, pe aplicația mobilă InsideR, Dacia TV, Flash info / comunicat intern, reviste, pliante, afișe, bannere, panouri de afișaj etc. si extern pe canalele Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Tik Tok, Pinterest, Reddit, LinkedIn, la toate evenimentele de tip „open house”, recrutare, imagine de angajator precum și la saloanele, conferințele și expozițiile legate de autovehicule.  pe baza acordului expres al persoanei vizate.

 

Operatorul garantează prelucrarea acestor date, precum şi drepturile persoanelor vizate (ale căror date personale se prelucrează), în conformitate cu prevederile legale aplicabile protecției datelor personale, la momentul prelucrării acestora.

 

Temeiul legal al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, voluntar ṣi liber exprimat într-un document distinct de prezenta Notificare de confidențialitate.

 

Datele personale vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, captare, organizare, utilizare în scopul menționat, difuzare, stocare, ștergere.

Totodată, ele vor fi procesate / accesibile și de către  partenerii contractuali ai Operatorului, care desfășoară pentru acesta din urmă diverse activități în domeniul comunicării: editare reviste, realizare fotografii, video, afișe, bannere etc. (de ex. diverși prestatori externi:  ABC Creative, ArtSeven, Remote Marketing, Artemis, ODM).

În general, vom șterge datele dumneavoastră personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale.

 

În general, pentru scopul sus menționat, datele personale prelucrate menționate mai sus, vor fi prelucrate activ / stocate o perioadă de 2 (doi) ani de la data încheierii evenimentului „She Leads Tomorow”.

 

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste clauze și la protecția confidențialității sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un email la [email protected] sau trimițând o solicitare în atenția DPO România, București, Sectorul 6, Strada Preciziei, Nr. 3G, Clădirea A, Parter, Camera AP 10. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.

 

Drepturile dumneavoastră faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind protecția datelor:  

 

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul: Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, scriind un email la [email protected].
 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul nostru, exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

- contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,

- prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,

- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau

- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

 

 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopul sus menționat.

 

 • Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

- datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;

- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;

- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.

 

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

- în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;

- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept pânӑ la soluṭionarea irevocabilӑ a diferendului.

 

 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

 

Gestionarea și securitatea datelor

Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice în realizarea materialelor de comunicare, sub obligaṭia păstrării confidenṭialităṭii lor.

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.  

 

Declarație si Acord  

de  prelucrare de date cu caracter personal in suporturile de comunicare asociate

evenimentului She Leads Tomorrow desfășurat in perioada 29 Martie – 25 Mai 2023

 

Subsemnatul/a , posesor/oare al/a CI seria , nr. , eliberat de ., la data de , valabil până la , în calitate de intervievat sau participant la evenimentul She Leads Tomorrow  organizat de Direcția Resurse Umane Renault Group Romania cu Fundația Leaders, in vederea realizării de materiale de comunicare de către Automobile Dacia S.A. / Renault Commercial Roumanie S.R.L. / Renault Technologie Roumanie S.R.L / Renault Mecanique Roumanie S.A. («Operator») :

declar pe propria răspundere că:

În condițiile menṭionate în Notificarea privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal anexată prezentului ṣi în cunoṣtinṭă de cauză, îmi exprim consimţământul, în mod expres, liber şi neechivoc, pentru ca, în cadrul proiectului She Leads Tomorrow, organizat in perioada 29 Martie – 25 Mai 2022, imaginea ṣi vocea subsemnatului/ei singure sau asociate numelui si prenumelui, ocupația si instituția de învățământ, text/testimonial/creaṭie aparṭinând subsemnatului, să facă obiectul următoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, captare, înregistrare, organizare, utilizare, diseminare prin intermediul canalelor care constituie mijloace de comunicare cu acces public, punere la dispoziție și celorlalte societăți afiliate, făcând parte din Renault Group (« afiliaṭii »).

Aceste operaṭiuni de prelucrare pot fi efectuate de către Operator, si de catre Fundatia Leaders, Imputernicit.

În contextul sus-menționat, în cunoṣtinṭă de cauză îmi exprim consimţământul, în mod expres, liber şi neechivoc, pentru ca, în mod gratuit Operatorul, Fundatia Leaders, Imputernicit, si agențiile partenere, precum ṣi afiliaṭii:

1.să reproducă, prin orice mijloace și pe toate suporturile actuale sau viitoare, numele ṣi prenumele, vocea ṣi imaginea mea, precum si declarațiile mele, creaţiile/operele mele  și / sau orice montaj care ar putea fi realizat cu acestea.

2. să exploateze imaginea și/sau montajul mai sus menționat, pe toate suporturile actuale sau viitoare (hârtie, grafic, video, fotografic, digital, electronic), în scopul promovării sau al comunicării interne sau externe și în special pentru orice difuzare în presa scrisă sau audiovizuală, în ediție, în documente comerciale (cataloage, broșuri, postere, P.L.V.), difuzate la inițiativa acestora, pe toate site-urile interactive autorizate de Renault Group Romania, inclusiv pe rețele sociale precum Facebook, Twitter, Tik Tok, Pinterest, Reddit, YouTube si Instagram, LinkedIn, la toate evenimentele de tip „open house”, recrutare, imagine de angajator precum și la saloanele, conferințele și expozițiile legate de autovehicule. Declar că în prealabil am luat la cunoștință de conținutul politicilor de confidențialitate ale acestor rețele de socializare și admit că Organizatorul/împuternicitul lui nu pot fi făcuți responsabili de încălcarea regulilor privind prelucrarea de date personale de către administratorii/deținătorii acestor rețele de socializare.   

 

 

 • Nu am nicio pretenţie materială faţă de Operator, Fundatia Leaders sau faţă de afiliaṭi, cu privire la utilizarea/publicarea numelui şi prenumelui, fotografiilor cu subsemnatul/a, text/testimonial/creatie apartinand subsemnatului/ei, înregistrărilor audio cu subsemnatul, secvențelor video sus-menţionate, singure sau asociate numelui si prenumelui, ocupația si/sau instituția de învățământ în publicaţiile, materialele promoţionale şi materialele video aparţinând Operatorului, agențiilor partenere sau afiliaților sai.

 

 • Prezentul acord de reproducere și utilizare a drepturilor menționate mai sus se aplică la nivel mondial și intră în vigoare de la data semnării menționată mai jos, si este valabil potrivit prevederilor din Notificarea de confidentialitate.

 

 • În caz de litigiu cu privire la acest acord, competenţa de soluționare aparţine instanţei de judecată română competentă, dacă părţile nu înţeleg să soluţioneze litigiul pe cale amiabilă.                                                                                                

 

Participant

                               Organizator,

 

Fundația LEADERS
Alexandru Gorun
Presedinte

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Fundatia Leaders
Signed On: March 28, 2023


Signature Certificate
Document name: Contract participare She Leads Tomorrow
lock iconUnique Document ID: 112bcb23d19fe29d94c61f6bc1cab6c10c9b1ed6
Timestamp Audit
June 24, 2021 9:46 am EESTContract participare She Leads Tomorrow Uploaded by Fundatia Leaders - [email protected] IP 46.97.177.236