Fundatia LEADERS

Declaratie Voucher


 

Declarație

 

Subsemnat(ul/a) , legitimat(ă) cu CI, seria și nr. , având CNP , în calitate de voluntar al Fundației LEADERS (cu sediul în București, str. Mihai Eminescu, nr. 90, ap. 8, sector 2, persoană juridică în baza Sentinței civile nr. 177, emisă de Tribunalul București, Secția a V-a Civilă, având numărul de înregistrare 177 din 6 iunie/2000, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor cu numărul 182F/2001, cod fiscal 13136455, reprezentată prin Alexandru Gorun, având funcția de Președinte), conform contract de voluntariat nr. din data , contribuitor în activitățile educaționale pe care le dezvoltăm pentru un număr de peste 5000 de beneficiari în fiecare an, alocarea de resurse pentru componenta individuală de învățare și dezvoltare este esențială. În acest context mă oblig ca voucherul primit cu codul , să-l folosesc pentru achiziția de materiale/echipamente/servicii care să servească la propria mea evoluție, la dezvoltarea mea profesională, în caz contrar mă oblig să returnez voucherul primit sau contravaloarea sa Fundației LEADERS.

March 1, 2024

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Fundatia Leaders
Signed On: December 21, 2022


Signature Certificate
Document name: Declaratie Voucher
lock iconUnique Document ID: 919bd44088babe4e28ed089989483ec16427a260
Timestamp Audit
December 21, 2022 9:53 pm EETDeclaratie Voucher Uploaded by Fundatia Leaders - [email protected] IP 78.96.192.196
December 21, 2022 10:02 pm EETFinanciar - [email protected] added by Fundatia Leaders - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 78.96.192.196
December 21, 2022 10:04 pm EETFinanciar - [email protected] added by Fundatia Leaders - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 78.96.192.196
December 21, 2022 10:05 pm EETFinanciar - [email protected] added by Fundatia Leaders - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 78.96.192.196