Fundatia LEADERS

Explore Elevi Lemet


Regulament de participare Leaders Explore Elevi 2023

Date de completat ale participantului:

Subsemnatul(a) , domiciliat(ă) în  , având datele de identificare, carte de identitate, serie , număr , declar pe propria răspundere că am citit și înțeles regulamentul de participare și sunt de acord cu toate drepturile și obligațiile mele în calitate de participant sau reprezentat legal al unui participant la programul Leaders Explore, organizat de Fundația LEADERS.

A. Condiții generale

 1. Programul LEADERS Explore este realizat de Fundația LEADERS, în următoarele zile:  Sesiunea 1: 18-19 martie (10:00-17:00) | Sesiunea 2: 8-9 aprilie (10:00-17:00) | Sesiunea 3: 10-11 iunie (10:00-17:00) |Biblioteca Vie: 23 iunie | Sesiunea 4: 24-25 iunie (10:00-17:00)

      2. Participarea la programul Leaders Explore se face strict pe bază de selecție în urma completării formularului de înscriere și participării la interviu.

      3. Prezența oricărei persoane care nu a trecut prin acest proces nu este permisă.

      4. Bursa de participare, însemnând taxa de participare, în valoare de 200 euro: este susținută în mod integral de Fundația LEADERS prin sponsorii programui și este obținută de participant în urma procesului de selecție.

      5. Bursa include toate materialele de curs și accesul în cadrul tuturor activităților din cadrul sesiunilor de training de educație non-formală pe durata menționată la punctul 1.

 

     6. Organizatorii se obligă să asigure și supravegheze buna desfășurare a programului, asigurând următoarele aspecte:

 • Oferirea unui cadru educațional prin asigurarea tuturor materialelor necesare procesului de învățare, intervalele de formare pot suferi modificări fără intervenția și acordul prealabil al Participantului;
 • Asigurarea unui personal permanent de minimum 1 (trainer sau organizator) care vor supraveghea colectivul de participanți în timpul activităților educaționale;
 • Aducerea la cunoștință participanților regulamentul programului Leaders Explore.

 

     7. În cadrul programului Leaders Explore sunt strict interzise:

 • Părăsirea spatiului de lucru online fără acordul organizatorilor;
 • Absența nemotivată de la sesiunile de training;
 • Nerespectarea agendelor zilnice comunicate de organizatori;
 • Oferirea linkului de acces persoanelor străine din afara programului.

 

     8. Pe parcursul programului Leaders Explore fiecare participant este de acord să:

 • Respecte regulile de siguranță și a normelor comportamentale;
 • Să țină camera video deschisă pe tot parcursul cursului online; 
 • Folosească un vocabular adecvat;
 • Manifeste comportament civic, considerație și respect față de colegi, angajații și formatorii Fundației LEADERS;
 • Utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației acestora și numai în cadrul Evenimentului, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
 • Respecte toate persoanele cu care o să interacționeze pe parcursul programului Leaders Explore;
 • Nu înregistreze activitățile cuprinse în cadrul Evenimentului prin orice mijloace tehnice audio-video;
 • Păstreze ordinea și disciplina pe parcursul evenimentului;
 • Să despăgubească Fundația LEADERS pentru eventualele daune produse;
 • Este responsabil pentru propria securitate și siguranță. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării evenimentului;
 • Accepte înregistrarea (poze, film, online, offline) activităților cuprinse în cadrul Evenimentului de către Fundația LEADERS sau de către colaboratorii săi, în scop didactic, marketing, PR;
 • Participe în activitățile propuse de programul Leaders Explore;
 • Fie responsabil pentru bunurile proprii și să se îngrijească de siguranța acestora.

 

     9. Programul Leaders Explore reprezintă o ocazie unică de dezvoltare personală și explorare pentru cei maxiumum 25 bursieri selectați.

 

B. Consimțământ privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Prezentul formular de consimțământ reprezintă o secțiune diferită de Nota de Informare cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către Fundația LEADERS și se completează cu Nota de Informare în privința tuturor aspectelor privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către Fundația LEADERS.

Prezentul formular de consimțământ se referă strict la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal menționate mai jos pentru scopurile indicate, fără a afecta în vreun fel prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în baza altor temeiuri menționate în Nota de Informare.

Sunt de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, sex, număr de telefon, data nașterii, seria si nr. CI, imagine, voce și orice alte informații menționate de participant pentru următoarele scopuri:

 • Contactarea participanților în legătură cu participarea la evenimentul fizic și online;
 • Promovarea ulterioară a evenimentului online sau offline prin publicarea ulterioară a fotografiilor participanților pe rețelele de socializare / alte medii (inclusiv site);
 • Promovarea ulterioară a evenimentului online sau offline prin etichetarea participanților în fotografiile publicate pe rețelele de socializare;
 • Fotografierea participanților la sesiunile fizice sau online;
 • Transmiterea fotografiilor către participanți;
 • Transmiterea de informații de partenerii Fundației Leaders către participanți;
 • Efectuarea înregistrării ca participant la sesiunile fizice sau online;
 • Înregistrarea video a evenimentului online;
 • Promovarea evenimentului online prin etichetarea participanților în înregistrările video publicate / transmise pe rețelele de socializare;
 • Promovarea evenimentului online sau fizic de către partenerii Fundației Leaders prin publicarea ulterioară a fotografiilor participanților pe rețelele de socializare / alte medii (inclusiv site) și prin etichetarea participanților în înregistrările video publicate / transmise și în fotografiile publicate pe rețelele de socializare
 • Promovarea evenimentului online prin publicarea / transmiterea live a înregistrării video pe rețelele de socializare / alte medii;
 • Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării evenimentelor următoare;
 • Solicitarea și analizarea opiniilor participanților în scopul îmbunătățirii evenimentelor.

După cum este menționat și în Nota de Informare, aveți dreptul de a retrage oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se poate realiza prin contactarea noastră la adresa de e-mail: [email protected].

 

C. Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Fundația LEADERS, având sediul în Str. Mihai Eminescu, nr. 90, et. 3, ap. 8, București, sector 2, cod de identificare fiscală 13136455 ("Fundația LEADERS", "noi") prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Notă de Informare”) este să detalieze modul în care Fundația LEADERS prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în contextul organizării și participării la evenimentul online.

 1. Datele cu caracter personal prelucrate, scopurile de prelucrare și temeiurile de prelucrare

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, sex, număr de telefon, data nașterii, seria si nr. CI, imagine, voce, datele din declarația de Consimțământ și orice alte informații menționate de participant.

Scopul prelucrării:

 • Contactarea participanților în legătură cu participarea la evenimentul fizic și online;
 • Promovarea ulterioară a evenimentului online sau offline prin publicarea ulterioară a fotografiilor participanților pe rețelele de socializare / alte medii (inclusiv site);
 • Promovarea ulterioară a evenimentului online sau offline prin etichetarea participanților în fotografiile publicate pe rețelele de socializare;
 • Fotografierea participanților la sesiunile fizice sau online;
 • Transmiterea fotografiilor către participanți;
 • Transmiterea de informații de partenerii Fundației Leaders către participanți;
 • Efectuarea înregistrării ca participant la sesiunile fizice sau online;
 • Înregistrarea video a evenimentului online;
 • Promovarea evenimentului online prin etichetarea participanților în înregistrările video publicate / transmise pe rețelele de socializare;
 • Promovarea evenimentului online sau fizic de către partenerii Fundației Leaders prin publicarea ulterioară a fotografiilor participanților pe rețelele de socializare / alte medii (inclusiv site) și prin etichetarea participanților în înregistrările video publicate / transmise și în fotografiile publicate pe rețelele de socializare
 • Promovarea evenimentului online prin publicarea / transmiterea live a înregistrării video pe rețelele de socializare / alte medii;
 • Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării evenimentelor următoare;
 • Solicitarea și analizarea opiniilor participanților în scopul îmbunătățirii evenimentelor.

Temeiul legal: Vom prelucra aceste date în baza consimțământului dumneavoastră acordat în condițiile art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD și pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract conform art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD.

 1. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Notă de Informare.

 1. Despre temeiurile legale

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Notă de Informare.

 1. Sursa Datelor cu Caracter Personal

Sursa Datelor cu Caracter Personal este participantul la eveniment.

 1. Prelucrarea automată a Datelor cu Caracter Personal

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD. 

 1. Durata de prelucrare

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare, datele fiind stocate conform perioadelor necesare realizării operațiunilor, în măsura în care nu vă retrageți consimțământul înainte de expirarea acestor perioade.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

 1. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Putem transfera Datele cu Caracter Personal colaboratorilor, în măsura în care acest lucru este necesar.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

 1. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea acestora, stocarea pe medii securizate.

 1. Drepturile privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării.

Dreptul la rectificare și dreptul la ștergere: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile.

Restricționarea prelucrării: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite cazuri, aveți dreptul la furnizarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și aveți dreptul de a solicita transmiterea acestora altui operator.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim sau pentru a vă trimite mesaje comerciale, aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. În caz de opoziție nejustificată, Fundația LEADERS este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Detalii contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: [email protected].

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].

 • Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Notă de Informare sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: [email protected].

 

D. Acord

Prin semnarea regulamentului de Participant, reprezintă obligația acestuia de a participa la toate cele 9 zile de training, absențele fiind acceptate doar în cazuri de forță majoră, comunicate în prealabil organizatorului. 

Certificarea Leaders Explore | Knowing yourself oferită de Fundația LEADERS este primită de Participant la finalul programului, exclusiv cu îndeplinirea următoarelor condiții:
- cel mult o zi de curs absentată;
- parcurgerea integrală a testelor, întrebărilor deschise sau testelor psihometrice oferite disponibile pe platforma digital.leaders.ro și puse gratuit la dispoziție participantului de către Organizator;
- implicarea activă în Proiectul în comunitate. 

Prin semnarea regulamentului, Participantul este de acord ca Fundația LEADERS să prelucreze, prin orice operațiuni sau set de operațiuni prevăzute de lege, și să transmită și/sau să transfere colaboratorilor, în vederea desfășurării activităților didactice, cercetare, marketing datele Participantului cu caracter personal. Participantul a luat la cunoștință prevederile Legii nr.677/2001 cu referire la drepturile principale ale persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de acces la date, de intervenție și de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa Autorității Națională de  Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, drepturi care pot fi exercitate în limitele legale, trimițând o adresă scrisă, datată și semnată către Fundația LEADERS în care să se precizeze numele complet și domiciliul pentru identificare. Confirm că am citit și am înțeles Nota de Informare și că sunt de acord cu prelucrarea Datelor mele cu Caracter Personal indicate în prezentul document pentru scopurile menționate mai sus.

Informații despre Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal se găsesc în Nota de informare și declarația de Consimțământ privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Orice abatere poate conduce la excluderea participantului din programul Leaders Explore în orice moment al desfășurării acestuia și restituirea valorii bursei primite.

Participant/Tutore legal

Organizator,

 

Fundația LEADERS
Alexandru Gorun
Presedinte

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Fundatia Leaders
Signed On: February 3, 2023


Signature Certificate
Document name: Explore Elevi Lemet
lock iconUnique Document ID: a2e633fe00bcc099f4691015924c2dc39d67f1a4
Timestamp Audit
October 5, 2021 10:14 pm EESTExplore Elevi Lemet Uploaded by Fundatia Leaders - [email protected] IP 82.76.33.181