Termeni și condiții

Te rugăm să citești cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare a website-ului www.leaders.ro, înainte de vizitare. Prin accesarea website-ului www.leaders.ro, accepți implicit și în întregime Termenii și Condițiile de utilizare.

Pentru utilizarea website-ului www.leaders.ro este necesar să citești și să accepți Termenii și Condițiile în totalitate. Vizitarea în continuare a website-ului certifică faptul că ești de acord cu Termenii și Condițiile de mai jos.

FUNDAȚIA LEADERS își rezervă dreptul să schimbe și să actualizeze în orice moment conținutul acestui website, precum și Termenii și Condițiile de utilizare, fără o notificare prealabilă. Eventualele modificări și/sau completări sunt afișate pe website-ul www.leaders.ro și intră în vigoare de la momentul afișării.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul website-ului www.leaders.ro este protejat de prevederile legale care reglementează drepturile de autor și drepturile sale conexe. Toate materialele – imagini, ilustrații, articole, texte, grafică, design, clipuri audio/video etc. – din acest website sunt proprietatea FUNDAȚIA LEADERS și sunt protejate de legile referitoare la dreptul de proprietate intelectuală. Protecția dreptului de proprietate intelectuală este aplicată inclusiv pentru toate mărcile și logo-urile aflate în proprietatea FUNDAȚIA LEADERS sau a deținătorilor licențelor.

Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest website, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană (fizică sau juridică, română sau străină), fără acordul scris al Fundației LEADERS.

Utilizatorii pot folosi conținutul website-ului doar pentru uz personal, non-comercial, sau în scopuri de informare sau educare a cititorilor, cu obligația de a menționa sursa.

Dacă dorești să folosești conținut din website-ul www.leaders.ro în scopuri comerciale, te rugăm să trimiți o solicitare la adresa de email office@leaders.ro.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul folosește website-ul www.leaders.ro pe proprie răspundere. FUNDAȚIA LEADERS nu acordă vreo garanție pentru utilizarea acestui website, nu garantează că website-ul sau serverele pe care este găzduit nu conțin viruși sau alte componente vătămătoare.

FUNDAȚIA LEADERS nu poate fi responsabil pentru eventuale daune, directe sau indirecte, ori pentru prejudicii cauzate de utilizarea sau vizitarea website-ului sau de imposibilitatea accesării website-ului.

FUNDAȚIA LEADERS nu este responsabil pentru accesarea de către utilizatori a oricăror legături către alte website-uri prin www.leaders.ro și nici pentru conținutul acestora.

Informații detaliate pot fi obținute telefonic sau prin email, la datele din secțiunea Contact.

LEGEA APLICABILĂ

Prin vizitarea website-ului www.leaders.ro, ești de acord ca orice dispută cu privire la utilizarea acestui website să fie guvernată în conformitate cu legile în vigoare în România, iar ca nivelul de jurisdicție să fie reprezentat de către instanțele de drept comun competente din România, de pe raza sediului FUNDAȚIA LEADERS din București. Website-ul www.leaders.ro poate fi accesat de pe întreg teritoriul României, cât și din afara României. Accesarea din afara României este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, FUNDAȚIA LEADERS prelucrează date cu caracter personal prin intermediul website-ului www.leaders.ro, sub autorizația nr. 27146 din registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare:

Legalitatea. FUNDAȚIA LEADERS prelucrează date cu caracter personal în temeiul și în conformitate cu prevederile legale.

Scopul bine-determinat. FUNDAȚIA LEADERS colectează și prelucrează date cu caracter personal cu scopul explicit și legitim al înregistrării participanților la evenimentele pe care le organizează, al emiterii facturilor aferente către persoane fizice și juridice și al înscrierii în comunitatea FUNDAȚIA LEADERS și în proiectele pe care le derulează, folosind datele pentru reclamă, marketing și publicitate.

Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează date cu caracter personal în numele FUNDAȚIA LEADERS au prevazută în contractul de muncă sau în contractul de prestări servicii o clauză de confidențialitate.

Consimțământul persoanei vizate. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către FUNDAȚIA LEADERS își dau acordul pentru prelucrarea datelor personale după ce, în prealabil, s-au informat și și-au format propria alegere.

Informarea. FUNDAȚIA LEADERS pune la dispoziție persoanelor ale căror date sunt procesate toate informațiile necesare pentru a lua decizia de a fi sau nu de acord cu prelucrarea datelor personale.

Calitatea datelor. Datele procesate de FUNDAȚIA LEADERS sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul să aibă acces la datele care sunt prelucrate, să intervină asupra lor, să se opună prelucrării lor și să nu fie supuse unor decizii individuale, precum și dreptul să se adreseze Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru a-și apăra drepturile garantate de lege care le-au fost încălcate. Drepturile de acces, de corectare și de opoziție pot fi exercitate, în condițiile Legii, prin intermediul unei cereri scrise datată și semnată, transmisă la adresa de corespondență menționată la secțiunea Contact. Răspunsul FUNDAȚIEI LEADERS va veni în termen de maximum 15 zile de la dat primirii solicitării. În situația în care prelucrarea datelor este considerată ilegală, persoana în cauză se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro – sau instanțelor competente aflate în raza domiciliului său.

Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal luate de FUNDAȚIA LEADERS sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel optim de siguranță a datelor cu caracter personal procesate.

Notificarea. FUNDAȚIA LEADERS a notificat operațiunile de procesare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, primind un număr de operator.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care asigură securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. Toate datele personale sunt stocate într-o bază de date pe un server securizat, într-un datacenter dedicat. Pentru protecția acestora, FUNDAȚIA LEADERS ia următoarele măsuri de siguranță: accesul limitat numai angajaților care au nevoie de date pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu, accesul la bazele de date pe bază de cont de utilizator, parolă și introducere a unui cod CAPTCHA, dezactivarea conturilor nefolosite mai mult de 30 de zile, refuzarea accesului în cazul a cinci tentative eșuate de autentificare, stocarea bazei de date pe calculatoare protejate prin firewall, folosirea de certificate de securitate pentru transmiterea datelor, responsabilizarea angajaților cu mesaje de atenționare care le reamintesc că lucrează cu baze de date cu caracter personal, atât la autentificarea în sistem, cât și în timpul activității propriu-zise. Serverul de baze de date este protejat la nivelul de rețea de un firewall ce nu permite conectarea la aceste servere din internet. Singurele modalități de acces din afară sunt: prin protocolul HTTP (pagini web). Datele personale vor fi păstrate pe durata necesară acordării serviciilor contractate, inclusiv după încheierea evenimentelor și altor activități din proiectele Fundației LEADERS, în care utilizatorii doresc să contribuie, pentru a fi informați despre rezultatele proiectelor și alte noi activități. Utilizatorii sunt de acord să primească informații despre produsele, serviciile și evenimentele oferite de Fundația LEADERS. Datele personale nu vor fi transferate în străinătate.

CONTACT

Pentru orice informații referitoare la website-ul www.leaders.ro sau eventuale semnalări de încălcare a drepturilor de autor, te rugăm să ne contactezi la numărul de telefon +40 371 148 953  sau prin email la adresa office@leaders.ro, ori în scris, prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat, la adresa: Strada Mihai Eminescu, nr.90, apt.8, Sector 2 București, România.