Lansarea unui proiect creativ, pe platforma Instagram, bazat pe adresarea unor provocări (zilnice, săptămânale, lunar – ultima), cu scopul consolidării nevoii de interacțiune socială.