Fundatia LEADERS

Regulament de participare cursuri Orange Digital Center


Regulament de participare cursuri Orange Digital Center

Date de completat ale participantului:

Subsemnatul(a)  , domiciliat(ă) în  , având datele de identificare, carte de identitate, serie    , număr   , declar pe propria răspundere că am citit și înțeles regulamentul de participare și sunt de acord cu toate drepturile și obligațiile mele în calitate de participant la programul Orange Digital Center, organizat de Fundația LEADERS.

 

A. Condiții generale

Participarea la cursurile ODC se face strict pe bază de selecție în urma completării formularului de înscriere pentru cursurile de scurtă durată (2-4ore) și în urma completării formularului de înscriere, a participării la interviu (fizic, online sau telefonic), al promovării testului de limba engleză și celui de logică matematică pentru cursurile de lungă durată.

Prezența oricărei persoane care nu a trecut prin acest proces nu este permisă.

 1. Costul participarii la curs este susținut în mod integral de Fundația Orange ca sponsor al programului, 
 2. Costul participarii la curs include toate materialele de curs și accesul în cadrul tuturor  activităților din cadrul sesiunilor de training de educație non-formală pe durata menționată mai sus

 B. Drepturi și Obligații

 • Organizatorii se obligă să asigure și supravegheze buna desfășurare a  programului, asigurând următoarele aspecte:
 • Oferirea unui cadru educațional prin asigurarea tuturor materialelor necesare procesului de învățare, intervalele de formare pot suferi modificări fără intervenția și acordul prealabil al Participantului;
 • Asigurarea unui personal permanent de minimum 1 (trainer sau organizator) care va supraveghea colectivul de participanți în timpul activităților educaționale;
 • Aducerea la cunoștința participanților regulamentul cursului;
 • Asigurarea spațiului și a materialelor necesare pentru desfășurarea cursului respectând normele de siguranță și sănătate publică la data acestuia.
 • Informarea participanților cu privire la normele sanitare în vigoare legate de COVID 19;
 • În zilele în care sesiunile se desfășoară cu prezență fizică, în timpul pauzelor participanții sunt responsabili de propria siguranță.
 1. În cadrul cursurilor Orange Digital Center sunt strict interzise:
 • părăsirea spațiului de lucru fizic sau online fără acordul organizatorilor;
 • absența nemotivată de la sesiunile de training;
 • nerespectarea agendelor zilnice comunicate de organizatori;
 • în cazul cursurilor online, oferirea link-ului de acces persoanelor străine din afara programului.
 1. Pe parcursul cursul cursurilor din cadrul proiectului Orange Digital Center fiecare participant este de acord să:
 • respecte regulile de siguranță și normele comportamentale;
 • să țină camera video deschisă pe tot parcursul sesiunilor online din cadrul cursului - în cazul cursurilor online; 
 • folosească un vocabular adecvat;
 • manifeste comportament civic, considerație și respect față de colegi, angajații și formatorii organizatorilor;
 • utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației acestora și numai în cadrul cursului, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
 • respecte toate persoanele cu care o să interacționeze pe parcursul  programului;
 • nu înregistreze activitățile cuprinse în cadrul cursului prin orice mijloace tehnice audio-video;
 • păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul evenimentului;
 • despăgubească organizatorii pentru eventualele daune produse;
 • fie responsabil pentru propria securitate și siguranță. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea cursului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării acestuia.
 • accepte înregistrarea (poze, film) din mediul online sau fizic a activităților cuprinse în cadrul cursului de către Fundația LEADERS sau de către colaboratorii săi, în scop didactic, marketing, PR;
 • participe în activitățile propuse de programul cursului;
 • fie responsabil pentru bunurile proprii și să se îngrijească de siguranța acestora;
 • respecte normele de sănătate publică în vigoare la data evenimentului;

 

Termeni și condiții:

 

Pentru noi este prioritar ca datele tale sa fie în mâini sigure și toată experiența ta alături de LEADERS sa fie una excelentă.

 

Noi suntem Fundația LEADERS cu datele de identificare CIF: 13136455, număr de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 182F/2001, cu sediul social in Str. Mihai Eminescu, nr.90, apt. 8, Sector 2, București.

 

Website-ul (www.leaders.ro) are scopul de a facilita înregistrarea și managementul aplicațiilor pentru selecția si accesul beneficiarilor în cadrul programelor Fundației Leaders și anume Leaders Explore, Leaders Experience si Leaders Challenge sau a unor inițiative speciale pe care le desfășurăm, în acest caz fiind vorba de inițiativa Orange Digital Center.

 

Datele tale colectate vor fi: nume, adresă de email, număr de telefon, oraș, studii, experiență profesională și convingeri filozofice, data nașterii, seria si nr. CI, imagine, voce, datele din declarația de Consimțământ și orice alte informații menționate de participant.

 

Aceste date vor fi stocate cu maximă responsabilitate de către Fundația Leaders și vor fi distribuite doar către partenerii din programul Orange Digital Center: Fundatia Orange, Digital Stack și Nod Makerspace. Informațiile nu vor fi distribuite către niciun alt tert, indiferent care este relația acestora cu organizația, fără acordul tău.

 

În cazul în care optezi pentru opțiunea de înscriere parțială sau completezi formularul parțial, îți vom trimite de la una pâna la 5 alerte de reminder pentru înscrierea în programul LEADERS pentru care optezi. Alertele de reminder vor consta în mesaje de tip SMS sau email.

 

Singurul scop în care vom utiliza datele tale personale sunt pentru analiza și selecția în cadrul programelor Fundației Leaders. În cazul în care nu vei fi acceptat în cadrul programului Leaders pentru care ai aplicat, datele tale vor ramane pe serverul nostru doar timp de 60 de zile de la data trimiterii refuzului. În cazul în care vei fi acceptat în cadrul programului Leaders pentru care ai aplicat, datele tale vor ramane pe serverul deținut de Fundația Leaders, însă vei putea opta oricand sa le ștergi. Vom folosi aceste date pentru a comunica cu tine despre desfășurarea programului sau oportunități Leaders viitoare.

 

Înregistrarea la Newsletter este un proces cu dublă confirmare din partea beneficiarului, iar ulterior te poți dezabona oricand folosind link-ul prezent în toate e-mail-urile trimise către tine de Fundația Leaders sau trimițând un e-mail la adresa [email protected] cu subiectul Vreau sa sa dezabonez.

 

Pentru monitorizarea traficului utilizăm Google Analytics și Google Tag Manager. Pe acest site există un pixel de monitorizare Facebook Pixel.

 

Serverul pe care ne găzduim datele este un serviciu oferit de Hostvision, este localizat în România și deține certificat SSL.

 

Si chiar da, confidentialitatea datelor tale și modul în care le manipulam sunt foarte importante pentru noi. Poti sa ne trimiti oricand un email pe adresa [email protected] pentru a-ti comunica ce date avem despre tine sau sa ne soliciți ștergerea datelor tale din sistemul nostru.

 

 Consimțământ privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

Prezentul formular de consimțământ reprezintă o secțiune diferită de Nota de Informare cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către Fundația LEADERS și se completează cu Nota de Informare în privința tuturor aspectelor privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către Fundația LEADERS.

 

Prezentul formular de consimțământ se referă strict la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal menționate mai jos pentru scopurile indicate, fără a afecta în vreun fel prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în baza altor temeiuri menționate în Nota de Informare.

 

Sunt de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, sex, număr de telefon, data nașterii, seria si nr. CI, imagine, voce și orice alte informații menționate de participant pentru următoarele scopuri:

 

 • Contactarea participanților în legătură cu participarea la evenimentul/ cursul fizic și/sau online la care s-a înscris;
 • Promovarea ulterioară a evenimentului/cursului fizic și/sau online prin publicarea ulterioară a fotografiilor participanților pe rețelele de socializare / alte medii (inclusiv site);
 • Promovarea ulterioară a evenimentului/cursului fizic și/sau online prin tag-uirea participanților în fotografiile publicate pe rețelele de socializare;
 • Fotografierea participanților la evenimentul/cursul fizic și/sau online;
 • Transmiterea fotografiilor către participanți;
 • Transmiterea de informații de partenerii Fundației Leaders către participanți;
 • Efectuarea înregistrării ca participant la evenimentul /cursul fizic și/sau online;
 • Înregistrarea video a evenimentului/cursului fizic și/sau online;
 • Promovarea evenimentului/cursului fizic și/sau online prin tag-uirea participanților în înregistrările video publicate / transmise pe rețelele de socializare;
 • Promovarea evenimentului/cursului fizic și/sau online prin publicarea / transmiterea live a înregistrării video pe rețelele de socializare / alte medii;
 • Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării evenimentelor/cursurilor următoare;
 • Solicitarea și analizarea opiniilor participanților în scopul îmbunătățirii evenimentelor.

După cum este menționat și în Nota de Informare, aveți dreptul de a retrage oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se poate realiza prin contactarea noastră la adresa de e-mail: [email protected].

 

Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

Fundația LEADERS, având sediul în Str. Mihai Eminescu, nr. 90, et. 3, ap. 8, București, sector 2, cod de identificare fiscală 13136455 ("Fundația LEADERS", "noi") prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Notă de Informare”) este să detalieze modul în care Fundația LEADERS prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în contextul organizării și participării la evenimentul/cursul fizic și/sau online.

 

Datele cu caracter personal prelucrate, scopurile de prelucrare și temeiurile de prelucrare

 

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, sex, număr de telefon, data nașterii, școli absolvite, seria si nr. CI, imagine, voce, datele din declarația de Consimțământ și orice alte informații menționate de participant.

 

Scopul prelucrării:

 

 • Contactarea participanților în legătură cu participarea la evenimentul/cursul fizic și/sau online evenimentul online;
 • Promovarea ulterioară a evenimentului/cursului fizic și/sau online prin publicarea ulterioară a fotografiilor participanților pe rețelele de socializare / alte medii (inclusiv site);
 • Promovarea ulterioară a evenimentului/cursului fizic și/sau online  prin tag-uirea participanților în fotografiile publicate pe rețelele de socializare;
 • Fotografierea participanților la evenimentul/cursul fizic și/sau online;
 • Transmiterea fotografiilor către participanți;
 • Transmiterea de informații de la partenerii Fundației Leaders către participanți;
 • Efectuarea înregistrării ca participant la evenimentul/cursul fizic și/sau online;
 • Înregistrarea video a evenimentului/cursului fizic și/sau online;
 • Promovarea evenimentului/cursului fizic și/sau online prin tag-uirea participanților în înregistrările video publicate / transmise pe rețelele de socializare;
 • Promovarea evenimentului/cursului fizic și/sau online prin publicarea / transmiterea live a înregistrării video pe rețelele de socializare / alte medii;
 • Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării evenimentelor/cursurilor următoare;
 • Solicitarea și analizarea opiniilor participanților în scopul îmbunătățirii evenimentelor.

 

Temeiul legal: Vom prelucra aceste date în baza consimțământului dumneavoastră acordat în condițiile art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD și pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract conform art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD.

 

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Notă de Informare.

 

Despre temeiurile legale

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

 

În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Notă de Informare.

 

Sursa Datelor cu Caracter Personal

Sursa Datelor cu Caracter Personal este participantul la eveniment/curs/eveniment online.

 

Prelucrarea automată a Datelor cu Caracter Personal

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD. 

 

Durata de prelucrare

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare, datele fiind stocate conform perioadelor necesare realizării operațiunilor, în măsura în care nu vă retrageți consimțământul înainte de expirarea acestor perioade.

 

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

 

Transferul Datelor cu Caracter Personal

Putem transfera Datele cu Caracter Personal colaboratorilor, în măsura în care acest lucru este necesar.

 

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

 

Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea acestora, stocarea pe medii securizate.

 

Drepturile privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării.

 

Dreptul la rectificare și dreptul la ștergere: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile.

 

Restricționarea prelucrării: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

 

Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite cazuri, aveți dreptul la furnizarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și aveți dreptul de a solicita transmiterea acestora altui operator.

 

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim sau pentru a vă trimite mesaje comerciale, aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. În caz de opoziție nejustificată, Fundația LEADERS este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

 

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

 

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Detalii contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: [email protected].

 

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].

 

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Notă de Informare sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: [email protected].

 

Acord

 

Prin semnarea regulamentului de Participant, reprezintă obligația acestuia de a participa la toate zilele de curs, absențele fiind acceptate doar în cazuri foarte speciale, comunicate în prealabil organizatorului. 

 

Prin semnarea regulamentului, Participantul este de acord ca Fundația LEADERS să prelucreze, prin orice operațiuni sau set de operațiuni prevăzute de lege, și să transmită și/sau să transfere colaboratorilor, în vederea desfășurării activităților didactice, cercetare, marketing datele Participantului cu caracter personal. Participantul a luat la cunoștință prevederile Legii nr.677/2001 cu referire la drepturile principale ale persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de acces la date, de intervenție și de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa Autorității Națională de  Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, drepturi care pot fi exercitate în limitele legale, trimițând o adresă scrisă, datată și semnată către Fundația LEADERS în care să se precizeze numele complet și domiciliul pentru identificare. Confirm că am citit și am înțeles Nota de Informare și că sunt de acord cu prelucrarea Datelor mele cu Caracter Personal indicate în prezentul document pentru scopurile menționate mai sus.

 

Informații despre Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal se găsesc în Nota de informare și declarația de Consimțământ privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

 

Orice abatere poate conduce la excluderea participantului din cursurile Orange Digital Center în orice moment al desfășurării acestuia și restituirea valorii costului de participare.

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Fundatia Leaders
Signed On: May 8, 2023


Signature Certificate
Document name: Regulament de participare cursuri Orange Digital Center
lock iconUnique Document ID: d74bec2da3a3abaef544fd8b1ef77ef4e7b37551
Timestamp Audit
April 24, 2023 4:40 pm EESTRegulament de participare cursuri Orange Digital Center Uploaded by Fundatia Leaders - [email protected] IP 188.26.235.249