Caută

Teoria factorilor duali a lui Herzberg

Dezvoltând și modificând teoria ierarhiei nevoilor a lui Maslow, Frederick Herzberg a ajuns la concluzia că există 2 grupuri de factori ce influențează sentimentele angajatului față de munca sa: factori motivatori (intrinseci sau de conținut), adică factori ce conduc la satisfacție extremă:
– Autoactualizare
– Recunoaștere
– Munca pentru sine
– Responsabilitate
– Avansare

Factori  igienici (extrinseci sau de context), factori ce conduc la o insatisfacţie extremă:
– Relații  interpersonale
– Politica  firmei
– Control
– Salarii
– Condiții de  muncă  

Factorii igienici corespund primelor trei categorii ale nevoilor de la baza piramidei, iar cei motivatori ultimelor două categorii din vârful piramidei. Punctul central al acestei teorii a lui Herzberg constă in afirmarea discontinuității între factorii care produc satisfacția și cei care produc insatisfacția în activitatea profesională.

Noutatea constă în faptul că, spre deosebire de concepția tradițională care consideră toți factorii ca putând determina atât satisfacții cât și insatisfacții, Herzberg susține că satisfacția în muncă este determinată numai de un anumit tip de factori, și anume cei motivatori, iar insatisfacția este produsă de un alt tip de factori, numiți igienici.

Factorii motivatori sunt strâns legați de specificul muncii și actionează în direcția mobilizării oamenilor pentru a lucra mai bine. Factorii de igienă sau de întreținere nu țin atât de conținutul muncii în sine cât de condițiile în care aceasta este prestată. Acestia nu generează satisfacția, dar daca nu ating un nivel corespunzător, dau naștere la nemulțumiri. Principala critică adusa acestei teorii se referă la faptul că, în sens empiric, Herzberg a fost preocupat mai mult de satisfacția în muncă decât de comportamentul în procesul muncii.

Totusi, modelul său de interpretare s-a dovedit și este în continuare adecvat mai ales angajaților din categoria specialiștilor și a personalului ocupând posturi de conducere, fiind deosebit de  important  pentru manageri.

Articole similare

Reziliența – individuală sau de grup?

Colegii mei m-au provocat să reflectez asupra termenului de reziliență cu impact în formarea liderilor. În programele LEADERS dedicate tinerilor profesioniști adresăm reziliența psihologică  ca fiind o competență esențială în

Bine ai venit în echipă!

despre câteva metode prin care poți să-i faci pe noii colegi să simtă că aparțin, să cunoască și să se identifice culturii organizației pe care o conduci.

Începe să construiești încredere

Cum stai cu încrederea în organizația din care faci parte? În echipele în care lucrezi? În perioada asta în care suntem foarte presați de context, în care ne vedem mult