FACEM ECHIPĂ?

REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT

Cum poți direcționa 3,5% către Fundația Leaders?
1. Descarcă de mai jos şi completează formularul 3,5%, dacă în anul fiscal precedent (2019) ai obținut venituri ca salariat.

Formularul se completează de mână, cu majuscule, citeţ, corect şi apoi se semnează.

Nu e nevoie să calculezi suma aferentă celor 3,5% din impozitul pe venit în rubrica dedicată şi nici să anexezi fișa ta fiscală.

În cazul în care ai deja un formular simplu, necompletat cu datele Fundației LEADERS, acestea sunt:

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: Fundația LEADERS
Codul de identificare fiscală al entității nonprofit / unității de cult: 13136455
Cont bancar (IBAN) al entității nonprofit / unității de cult: RO44BACX0000000031127310

2. Depui tu însuți sau trimiți direct la Administraţia Financiară de care aparţii. În acest caz, te vom ruga să depui documentul până pe 25 mai 2020.

Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii, respectiv prin serviciul „Spaţiul privat virtual” sau în baza unui certificat digital calificat .

sau

Ne trimiți nouă formularul completat pe adresa: Fundația LEADERS, Bd. Dacia, nr.99, etaj 3, sector 2, București. Termenul limită este 25 mai 2020. Iar noi vom trimite formularul, în numele tău, la Administrația Financiară.

Descarcă FORMULARUL 230

pentru o durată de 2 ani, dacă ai avut venituri din salarii/pensii, din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor, dacă pentru acestea din urmă nu ai obligația să depui Declarația Unică.

Descarcă FORMULARUL 230

pentru o durată de un an, dacă ai avut venituri din salarii/pensii, din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor, dacă pentru acestea din urmă nu ai obligația să depui Declarația Unică.

Descarcă DECLARAȚIA UNICĂ

dacă în 2019 ai avut venituri din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor și ai obligația depunerii Declarației Unice.

Română
X
X
X