Am dobândit încredere și m-am identificat cu oameni care trăiesc pentru aceleași valori. Și da, am găsit și în practica ceea ce am învățat în teorie.

I have acquired trust and identified with the people that live for the same values. And yes, I have also found in practice what was taught theoretically.