Experience este despre școala care nu se face în școală, iar oamenii pe care i-am cunoscut în cadrul programului sunt motivația perfectă pentru profesia pe care am ales-o: tineri rezilienți și capabili, care, odată ce-şi găsesc drumul, pot schimba comunitatea din care fac parte. Prin Experience, eu mi-am confirmat acest drum.

Experience is about the school not learned in school, and the people I have met during the program represent the perfect motivation for the career I have chosen: resilient and capable young people who, once they find their way, can change the community. Through Experience I have confirmed this road.