FACEM ECHIPĂ?

Pentru încă 20 de ani, avem nevoie de tine!

În contextul în care în această perioadă se concentrează resursele către o direcție comună (ex. Combaterea covid) este important să fim conștienți de efectul sistemic al unei astfel de epidemii: Fundația LEADERS este una dintre organizațiile a cărei activitate trebuie să se adapteze și să se transforme la 180 de grade ca să poată să-și ducă mai departe misiunea – misiune care, la rândul ei, ajută la combaterea efectelor unui fenomen precum covid. Prin accesul la programele LEADERS beneficiarii noștri învață să fie responsabili (nu ies din casă nu pentru mine / nu ies din casă pentru ceilalți), să fie conectați cu cine sunt ei (valori – emoții – convingeri – atitudini) – importante în momente în care nivelul de anxietate este sus. Ceea ce face LEADERS este să formeze noua generație care știe ce să facă / cum să facă / cum să se adapteze / cum să intervină/ cum să stea când e cazul și la rândul nostru misiunea este să contribuim la formarea unei societăți sănătoase.

 

Misiunea noastră este aceeași și credem că acum este mai necesară ca oricând: să contribuim la dezvoltarea viitoarei generații de lideri responsabili la toate nivelurile societății. Fiecare dintre noi avem nevoie să ne simțim în siguranță în astfel de perioade și să știm că echipele, organizațiile, proiectele din jurul nostru, toate aspectele legate de viața noastră “sunt pe mâini bune”.

 

Context Fiscal

Companiile (contribuabili persoane juridice plătitoare de impozit pe profit) au posibilitatea de a acorda fără costuri suplimentare fonduri/bunuri/servicii prin acțiuni de sponsorizare. Apelând la o facilitate fiscală prevăzută la art. 25 (4) lit. i) din Codul Fiscal, sponsorizarea nu reprezintă o cheltuială suplimentară pentru companie.

Cheltuielile de sponsorizare se scad din impozitul pe profit datorat și achitat la stat. Cu alte cuvinte, fondurile suportate pentru astfel de acțiuni diminuează ulterior și direct sumele ce trebuie achitate statului în contul impozitul pe profit.

Condițiile cumulative pentru a accesa această facilitate fiscală sunt:

 • compania trebuie să fi plătitor de impozit pe profit;
 • beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (4^1). (Ne poți verifica aici, CUI nostru este: 13136455;
 • acțiunile trebuie justificate prin acte juridice (contracte, ne ocupăm noi) încheiate potrivit prevederilor legale;
 • fondurile direcționate trebuie să fie sub cea mai mică dintre limitele precizate mai jos:
 • 75% din cifra de afaceri;
 • 20% din impozitul pe profit datorat.
 • sponsorizarea trebuie să fie înregistrată în contabilitate în anul pentru care se face plata impozitului

 

Cum se calculează suma?

Potrivit art. 21, alin. 4, pct. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente. Din profitul calculat, se va stabili valoarea impozitului de 16%. Din acest impozit se va scădea suma atribuită LEADERS-ului, reprezentând cota de 20% (sau 0.75% din cifra de afaceri).

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi.

 

Declarații fiscale

Atât plătitorii de impozit pe profit cât și microîntreprinderile au obligația de a depune o declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor – F 107- care poate fi descărcat aici.

Entitățile, plătitoare de impozit pe profit – au obligația de a depune declarația informativă până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv:

 1. a) până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor în cazul contribuabililor prevăzuți la art.41 alin.(5) lit.a) și b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepția contribuabililor prevăzuți la art.41 alin.(5) lit.a) şi b) care depun declarația până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art.16 alin.(5) din Legea nr.227/2015;

 

Exemplu de calcul – determinarea facilității fiscale maxime:

Cifra de afaceri (total venituri) = 5.000.000 lei

Cheltuieli totale = 4.600.000 lei (din care 4.587.000 lei cheltuieli de curente, la care se adaugă 13.000 lei cheltuieli de sponsorizare)

Profitul brut impozabil = 5.000.000 – 4.600.000 + 13.000 = 413.000 lei. Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielilor cu sponsorizarea = 413.000 lei x 16% = 66.080 lei

Limite maxime ale facilității fiscale:

 • 75% din cifra de afaceri = 37.500 lei
 • 20% din impozitul pe profit datorat = 13.216 lei

Impozit de plătit: 66.080-13.000= 53.080 lei

 

Monografie contabilă sponsorizări

6584Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări=5121Conturi la bănci lei10,000
Română
X
X
X