Pentru mine Explore a fost o experiență plăcută, care a însemnat o ieșire din zona de comfort pentru că am luat parte atât la activități individuale, cât și la activități de echipă, în care noi am aplicat ceea ce am învățat în cadrul sesiunilor.

For me Explore was a pleasant experience which meant getting out of my comfort zone by taking part in individual activities, as well as team activities, in which we applied what we have learned during the session.